asbest

Kreuze Asbestsanering Meppel


In maart 2016 heb ik mijn papieren om asbest te mogen saneren behaald (DAV 1 + 2).

Sindsdien word ik af en toe ingehuurd door asbestsaneringsbedrijven en dan met name door Kreuze Asbestsanering in Meppel.

Verwijder asbest vóór 2024, vanaf dan wil de regering asbest in daken verbieden. Twijfelt u of er asbest in uw dak verwerkt zit? Neem dan contact op met Kreuze!